Info om corona

Til klubber

Indendørs må vi være 250 personer (fra 1. august 500 personer) og udendørs 500 personer (fra 14. juni). Se retningslinjer for klubber - og menuen til venstre for coronavenlige lege, løb og meget andet.

Til lejre

Retningslinjer gælder både for lejre og dagsarrangementer (uden overnatning), hvis antal deltagere - inkl. ledere - overstiger forsamlingsforbuddet (250 fra 1. juli). Se retningslinjer for lejre (disse udgår 1. august, så I derefter må være 500 deltagere indendørs - og bruge retningslinjer til klubber).

Er I færre, kan I vælge, om I vil bruge retningslinjer til klubber i stedet.

Bestil hæfter til sommerlejr eller bibelcamping - og se fx vores naturløb.

Corona-hotline

Har du spørgsmål og ønsker hurtigt svar, så benyt corona-hotlinen på forsiden af hjemmesiden.