Retningslinjer for sommeraktiviteter

Retningslinjerne her på siden skal bruges, hvis I overstiger det generelle forsamlingsforbud (250 personer fra 1. juli). I alt må I være 500 personer.

 • Pr. 14. juni 2021 må lejrlignende aktiviteter samle op til 500 personer. Der er ikke nogen krav om grupper, men det giver god mening at dele op i grupper (se under Undgå smittespredning nedenfor). I bestemmer selv størrelsen, hvis I laver grupper.
 • Er I færre end forsamlingsforbuddet, kan I vælge, om I vil bruge disse retningslinjer eller retningslinjerne for klubber.
 • Retningslinjerne gælder også på dagslejre, hvis I er flere end forsamlingsforbuddet.
 • Vær opmærksom på regler om coronapas (se nederst på siden).

Retningslinjer for lejre udgår 1. august

 • Afholder I sommeraktiviteter, lejre eller almindelige aktiviteter efter 1. august, så gælder de almene retningslinjer - dvs. I må være 500 deltagere.
 • Kravet om coronapas i foreningslivet frafalder helt.
 • Kvadratmeterkravet for udendørs aktiviteter frafalder.
 • Kvadratmeterkravet for indendørs aktiviteter falder fra 4 m2 for stående til 2 m2 (gælder alle former for aktiviteter).

Overnatning

 • Det anbefales at overnatte med 1 meters afstand - men der er ikke et formelt krav om afstand (og slet ikke, hvis I inddeler deltagerne i grupper).
 • Overvej, om deltagerne skal ligge med hoved og fødder mod hinanden, hvis det kniber med pladsen.
 • Det vil være en god idé at minimere ophold på sovesale.

Afstand

 • I anbefales at holde min. 1 meters afstand.
 • Ved sang, råb, foredrag og aktiviteter med kraftig udånding bør I holde min. 2 meters afstand mellem alle deltagere (også inden for gruppen).
 • Prøv at undgå trængsel, når deltagere går fra det ene sted til det andet, fx ind og ud af spisesal, på gange og øvrige fællesarealer. I kan sætte bånd op og lave foranstaltninger, der fx anviser gå-retninger.

Rengøring

 • Her er ikke specifikke krav - ud over at I skal have fokus på særligt smitteflader, ensretning i opholdslokaler og afstand. Kig evt. på Rengøring og indretning på siden retningslinjer til klubber for gode idéer til rengøring. Og har I fx slikbod, så overvej om det en god idé ikke blande selv.

Arealkrav

 • Beregn gulvarealet målt fra væg til væg (uanset inventar i lokalet). I må som udgangspunkt være 1 person pr. 4 m2.
 • Hvis I har aktiviteter, hvor I primært er stillesiddende, må I være 1 person pr. 2 m2.
 • Brug ikke soverum til opholdsrum, da reglerne for arealkrav dermed også vil være gældende her. 

Undgå smittespredning

 • Ledere og børn bør ikke møde op, hvis der er corona-lignende symptomer, men blive hjemme indtil 48 timer efter symptomernes ophør. Ligeledes, hvis et medlem af lederens/deltagerens familie har symptomer, bør vedkommende blive hjemme.
 • Hvis en deltager får symptomer på lejren, så kig på siden En hos os er muligvis positiv.
 • Sørg for, så vidt som muligt, at undgå kontakt ansigt til ansigt, at hoste i ærmet, holde god afstand, lufte ud og gerne dele jer op i grupper.
 • Husk fortsat god håndhygiejne og rengøring, særligt af kontaktflader.

Opdel gerne i grupper (en god idé, men ikke et krav)

 • Hvis I vælger at opdele i grupper, bør så meget som muligt foregå i samme grupper - altså de samme spisegrupper og dem, der deler toilet/bad og evt. opholdsarealer og soverum.
 • Sørg for - så vidt som muligt - at holde min. 1 meters afstand til dem uden for grupperne.
 • Husk, at hvis én bliver smittet og I ikke er opdelt i grupper - så skal alle deltagerne sendes hjem.
 • Lederne indgår ikke i grupperne/holdene, og afstandsanbefalingen mellem lederne og deltagere bør så vidt muligt overholdes i aktiviteterne og samværsdelen. Dog kan der være aktiviteter eller situationer, hvor afstandsanbefalingen ikke kan eller bør efterleves, fx ved leg, hjælp til opgaver, trøst og omsorg eller hvis en leder indgår som en aktiv del af aktiviteten. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger om håndhygiejne, hosteetikette og udluftning.
 • Der bør være særlig mulighed for at skifte gruppe, hvis lederne vurderer, at deltageren ikke trives i gruppen.
 • Hold så vidt muligt min. 1 meters afstand til deltagere fra andre grupper. Når det er vanskeligt eller umuligt at overholde afstandsanbefalingerne, er det vigtigt at prøve at reducere varigheden, særligt ansigt til ansigt -kontakter. Her skal I have et særligt fokus på håndhygiejne, hosteetikette og udluftning.
 • Deltagerne kan i faglige og sociale aktiviteter inddeles i yderligere faste grupper på tværs af de normale grupper. Såfremt en deltagerne undtagelsesvist deltager i en aktivitet med en anden gruppe, gælder der så vidt muligt en afstandsanbefaling på min. 1 meter.
 • Organiseringen i grupper kan fraviges i forbindelse med faglige og sociale aktiviteter, som forudsætter deltagelse på tværs af grupper, herunder, spil, undervisning, værkstedsaktiviteter mv.
 • Har I fast holdorganisering på tværs af grupper kan anbefalingen om min. 1 meters afstand fraviges mellem deltagerne.
 • Ved aktiviteter med fysisk kontakt på tværs af grupperne eller hvor afstandsanbefalingerne ikke overholdes, bør antallet og varigheden af kontakter, særligt ansigt til ansigt, så vidt muligt reduceres. Ligeledes bør der i disse situationer være et særligt fokus på håndhygiejne, hosteetikette og udluftning.

Håndtering af smittetilfælde

 • Tag gerne snakken i ledergruppen: Hvad gør vi, hvis vi får mistanke om en, der er smittet. Overdramatiser det ikke, men gør jer nogle tanker på forhånd. Lad én have ansvaret for at vurdere evt. symptomer.
 • I opfordres kraftigt til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hjemsendelse, selvisolation, smitteopsporing og test. Kommer der en smittet, så ring til Smitteopsporingen for gode råd på 7020 0233.
 • Opdeling i grupper kan ske af hensyn til begrænsning af nære kontakter i forbindelse med smitteopsporing ved eventuelle smitteudbrud. Det er op til jer, om I ønsker at opdele.

Nær kontakt eller anden kontakt?

 • I behøver ikke dokumentere, at der med sikkerhed ikke har været nær kontakt til andre. Men er de i grupper, hvor der ikke er fokus på at holde min. 1 meters afstand (eller har I generelt ikke haft fokus på afstand), så er de nær kontakt til den smittede. Personer uden for gruppen, som I ved har været i nær kontakt med den smittede person, anses også som nære kontakter. Læs mere om nær kontakt og anden kontakt.

Coronapas (fra 16 år) skal være gyldigt hele lejren

Regler om coronapas gælder kun, hvis I overstiger forsamlingsforbuddet.

 • Aldersgrænsen for at være undtaget coronapas ændres 1. juli fra 15 til 16 år.
 • Alle deltagere, ledere, besøgende mv. fra og med 16 år skal have gyldigt coronapas.
 • Coronapasset skal kontrolleres ved stikprøvekontroller, som omfatter alle tilstedeværende (fra 16 år) i det mest brugte lokale - mindst 1 gang i døgnet.
 • Er man fyldt 16, men undtaget krav om coronapas af medicinske årsager eller en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, er der pr. 1. juli krav om, at man skal fremvise dokumentation for undtagelsen.
 • Inden coronapasset udløber, skal der tages en ny test, så coronapasset i hele lejrens periode er gyldigt.
 • Gyldigheden af PCR-test udvides 1. juli til at gælde i 96 timer. En negativ kviktest er fortsat kun gyldig i 72 timer.

Opdateret 28. juni

Lejre i DFS

Lejre er en vigtig del af DFS' DNA - og vi glæder os alle til næste gang, vi skal med!

Har I brug for sparring omkring retningslinjerne i forhold til jeres konkrete arrangement, er I velkomne til at kontakte jeres lokale konsulent eller DFS' corona-hotline.

Tak for jeres store indsats som frivillige! Vi ønsker jer Guds rige velsignelse over alle jeres fantastiske aktiviteter.