En hos os er muligvis positiv!

Hvad gør vi, hvis et klubmedlem, en leder eller deltager på lejr er testet positiv - eller skal testes - for Covid-19?

Vi oplever i Danmark lokale stigninger i antallet af smittede med COVID-19, der hurtigt kan føre til nye restriktioner. Derfor er det afgørende, hvordan vi håndterer situationen, hvor et medlem bliver testet positiv.

Her er DFS’ anbefalinger til, hvad I bør gøre i tilfælde af en potentielt positiv test for COVID-19. Se også Sundhedsstyrelsens Opsporing og håndtering af nære kontakter og Nær kontakt og 'Anden kontakt'.

Sådan starter I

Dan et overblik

Når foreningen får besked om, at en potentielt er smittet, er det vigtigt at danne sig et overblik over situationen.

Hvornår er symptomerne opstået? Er deltageren den eneste med symptomer, eller har flere oplevet lignende symptomer? Kan smitten være sket i forbindelse med en aktivitet i klubben/på lejren?

Herefter er det vigtigt, at I kommunikerer ærligt, åbent og hurtigt. Vi anbefaler, at I vælger en person, der er ansvarlig i sagen. Det er denne person, som alle i klubben kan kontakte, hvis de har spørgsmål. Det er godt med én person, der samler trådene og udtaler sig, så det er enslydende information, der gives videre.

Kommer I i tvivl, så kontakt os endelig!

Før test

Når I har dannet jer et overblik og valgt en talsperson, bør I kontakte de medlemmer, den potentielt smittede kan have været i kontakt med, kort før symptomerne er opstået.

For at overholde GDPR (Persondataforordningen) må vedkommende med symptomer eller et positivt testresultat ikke nævnes med navn.

I beskeden til medlemmerne/deltagerne bør der stå, at der sendes information ud igen, når svaret på den potentielt smittedes test er kommet, samt at de i mellemtiden bør holde øje med eventuelle symptomer.

Forslag til en mailtekst
Vi er i dag blevet orienteret om, at et medlem i vores klub/deltager på vores lejr har været i nærheden af en person, som er smittet med covid-19/har symptomer på covid-19. Da vedkommende har været sammen andre, vil vi hermed orientere om situationen.

Vedkommende er blevet testet/skal testes for covid-19. Umiddelbart efter resultatet af testen sender vi en orienterende mail til jer igen.

Mvh. [klubbens kontaktperson/lejrchef]

Når medlemmet er blevet testet

Efter negativ test

Klubben kan kontakte alle medlemmer, at medlemmet med symptomer er testet negativ for COVID-19.

Forslag til mailtekst:
Som opfølgning på besked om, at en havde været i nærheden af en person, som var smittet med covid-19/havde symptomer på covid-19 og sammen med de andre, kan vi med glæde meddele, at testen var negativ, og de øvrige tilstedeværende derfor af den grund ikke kan være smittede.

Mvh. [klubbens kontaktperson/lejrchef]

Efter positiv test

Når et medlem bliver testet positiv for COVID-19, er det vigtigt, at alle, som medlemmet har været i tæt fysisk kontakt med, bliver informeret, så de kan blive testet.

Klubben skal kontakte alle, som vedkommende har været i tæt fysisk kontakt med, fra 48 timer før symptomerne startede, og indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Det kaldes kontaktopsporing og har til formål at mindske smittespredningen.

De personer kan blandt andet, men ikke udelukkende, være:

  • Personer, som medlemmet har haft direkte fysisk kontakt med (for eksempel kram eller leget tæt).
  • Personer, der har haft direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra medlemmet (for eksempel personer, der er blevet hostet eller nyst i nærheden af, eller som har rørt ved et brugt lommetørklæde m.v.).
  • Personer, som medlemmet har haft tæt “ansigt til ansigt-kontakt" med - inden for én meter i mere end 15 minutter.

Hvis medlemmet ingen symptomer har og bliver testet positiv, er smitteperioden kortere. I så fald skal klubben kontakte alle de personer, som medlemmet har været sammen med fra 48 timer før den positive test til syv dage efter. Udvikler medlemmet undervejs symptomer på COVID-19, gælder perioden som nævnt ovenfor.

Forslag til mailtekst
Vi er i dag blevet orienteret om, at et medlem i vores klub er smittet med covid-19 og før testen har været sammen medlemmer i vores klub. Dit barn kan have været til stede.

Vi beder alle, der var til stede ved (gentag lejlighed, tid og sted) om hurtigst muligt blive testet. Corona-hotline anbefaler desuden, at barnet isoleres, uanset om der er tegn på smitte eller ej. Du kan bestille tid til test på www.coronaprover.dk.

I første omgang er det kun den mistænkte, der skal testes, da det er 1. led i smittekæden. Hvis testen er positiv (hvilket betyder at vedkommende er smittet), så skal næste led testes, det vil sige dem, han/hun har haft tæt kontakt med.

Det kan være en god idé allerede nu at lave en liste over, hvem den mistænkte har været i kontakt med, da man hurtig kan glemme, hvor og hvornår, man har været sammen med nogen.

Vedkommende, der er smittet, fik svar på sin test den (dato), er i isolation og vil være det indtil vedkommende har været symptomfri i 48 timer/Vedkommende er desværre indlagt på (dato), og vi holder os naturligvis orienteret om hans/hendes helbredstilstand.

Mvh. [klubbens kontaktperson/lejrchef]

Nyttige links og telefonnumre

  • Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk/da/corona
  • Den myndighedsfælles Corona-hotline: +45 70 20 02 33.
  • Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål om coronavirus/COVID-19 på www.coronasmitte.dk eller på www.sst.dk, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline.
  • Den myndighedsfælles hotline kan også hjælpe med opsporing og rådgivning af nære kontakter på vegne af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ovenstående er inspireret af DGI’s vejledning til deres foreninger.

Corona-hotline

Har du spørgsmål og ønsker hurtigt svar, så benyt corona-hotlinen på forsiden af hjemmesiden.