Jeg er køn: Oplæg omkring identitet og seksualitet

DFS har været med til at lave Jeg er køn-hæfterne til 5 klubgange i børne- og juniorklubber

I behøver selvfølgelig ikke bruge alle 5 gange lige i streg, men kan fx tage én gang per halvår - fx omkring uge 6 (sex), hvor børnene typisk har det på skoleskemaet.

Hæftet til jeres målgruppe klæder jer ledere på ud fra udgangspunktet Jeg er køn, et undervisningsmateriale til seksualundervisningen i 1.-6. klasse, der bygger på kristne værdier og menneskesyn.


Hvorfor er I som ledere relevante voksne ift. dette emne - er det ikke forældrenes ansvar?

Som ledere ønsker vi at videregive sunde værdier til børn og juniorer, der gør dem i stand til at møde livets mange udfordringer og glæder med nysgerrighed, selvværd og frimodighed. Det gælder ikke mindst ift. deres krop, seksualitet og kønsidentitet i en tid, hvor rammer og grænser udviskes mere og mere i samfundet og lægges over til den enkelte at definere.

Derfor ønsker vi at sætte emnet på dagsordenen i klub og kirke, sammen med børn og juniorer. Vi vil gerne bidrage til, at du som ansvarlig leder, kan hjælpe dem til at forholde sig til deres seksualitet og kønsidentitet - også ud fra Bibelens ord.

Vi tror, at børn og juniorer kan finde hjælp hos kirkens voksne, som de fx møder i jeres klubarbejde. Derfor er materialet udviklet, for at klæde jer på til opgaven.

4 relevante temaer
Materialet indeholder 4 temaer med følgende indhold - samme temaer i begge hæfter, men selvfølgelig med forskellige vinkler pga. aldersforskellen:

  1. Skabt i Guds billede
  2. Skabt som mand og kvinde
  3. Pas på dig selv og andre
  4. Mig og min familie

Emnerne er ikke afhængige af hinanden, men kan tages op løbende og i den rækkefølge, som I ønsker lokalt.

Læs mere i introduktionen i selve hæfterne, som du kan downloade her på siden.


Det er vigtigt, at vi får taget snakken omkring sex, identitet, kærlighed og følelser med de børn og juniorer, som vi har fået ansvar for. Det giver hæfterne nu mulighed for!

DFS, IMU, LMBU, BUO, FKF, Indre Missions Familiearbejde og Adam&Eva.dk står bag materialet.

Gratis hæfte (børneledere)

Brug hæftet i børneklubben - der er inspiration til 5 klubgange!

Download hæftet

Gratis hæfte (juniorledere)

Brug hæftet i juniorklubben - der er inspiration til 5 klubgange!

Download hæftet