På nedenstående video kan du se lidt af, hvad Godly Play er. Underviser på kurserne, sognepræst Erik Holmgaard, formidler "Den store familie" - historien om Abraham.

 

Plads til fortælling og eftertanke

Godly Play er en unik religionspædagogisk metode. Det er en enestående måde at fortælle bibelhistorie på, hvor der på en enkel og opmærksomhedsskabende måde gives rum for både fortællingen og for tilhørerens egen reaktion og eftertanke. Den kreative og anerkendende tilgang til kristen formidling er i højsædet, da tilhøreren ikke blot er modtager, men også deltager i den samtale, som Godly Play skaber rum for.

Godly Play inviterer tilhøreren til respektfuldt at træde ind i historien, hvor der skabes forbindelse til personlige erfaringer. Godly Play tager den legende tilgang til livet og undervisningen alvorligt, så det samtidig både er kreativt og sjovt – vigtigt og alvorligt!


Vi anbefaler Godly Play kurserne

- Jeg er her i efteråret 2017 i gang med mit 4. hold minikonfirmander, hvor jeg anvender et forløb baseret på Godly Play. Både jeg selv, præsterne og minikonfirmanderne er ret begejstrede!
Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen, kirke- og kulturmedarbejder ved Randbøl, Nørup, Ødsted og Jerlev Kirker.

Læs hele Anne-Dorthes anbefaling

- Godly Play er det bedste værktøj, jeg endnu har haft i brug med konfirmander i de 18 år, jeg har været præst. Jeg har brugt det til mange forskellige målgrupper, lige fra 4-årige børn til plejehjemsgudstjeneste. 
Brian Krüger Iversen, sognepræst i Gjellerup, Herning.

Læs hele Brians anbefaling

- Hvis der fandtes et job, hvor man skulle lave Godly Play hele tiden, så ville jeg gerne have det! [...] Teater, indlevelse, fascination og undren - uden det bliver "gøgleri". Det kan jeg godt lide!
Mette Kristensen, frivillig i børneklub.

Læs hele Mettes anbefaling- Et godt og meget inspirerende kursus. Jeg synes, at jeg fik meget brugbart med mig hjem. Denne måde at forkynde på for børn (og voksne!) skaber et helt særligt 'rum', hvor ro og egne refleksioner over bibelfortællingerne om noget får plads. Ja, for mig åbnede flere af de velkendte bibelske fortællinger sig på helt nye måder.
Maria Brink Hesel, sognepræst i Bjæverskov.

- Godly Play kurset gav mig nogle enkle redskaber til at fortælle bibelhistorie på en måde, så børnene gribes af historien og lever sig ind i den. Godly Play inviterer børnene til refleksion på en måde, som jeg ikke har set andre steder.
Johnny Tidemand, præst i Vendsyssel frimenighed.


Her er endnu en video, hvor Erik bruger Godly Play til at fortælle om "Israelitterne i ørkenen":

Kurser 2021

Kontakt kursusansvarlig

Tlf.: 4091 8376

Adresse: Hasselhaven 53,
8520 Lystrup

konfirmandcenter.dk

Læs, hvad Konfirmandcenter fortæller - med fire videoer - om Godly Play.

Gå til siden

Godly Play-kursist nr. 100

- En metode, der fortæller "ren" bibelhistorie uden at skulle bruge en helt masse omveje for at nå ind til kernen, fortæller kirke- og kulturmedarbejder Anne-Grethe fra Falster.

Læs artikel